Exit Analytics

Exit analytics is een betrouwbare methode voor het verzamelen en analyseren van meetbare vertrek informatie om in te zetten voor behoud van personeel(talent) en organisatieverbetering. 

De methode van verzamelen

Uit onderzoek blijkt dat een persoonlijk gesprek minder betrouwbare informatie oplevert. Dit ondervangen wij door de informatie online of schriftelijk te verzamelen. De vragenlijst is wetenschappelijk onderbouwd en volledig toe te passen op uw wensen door de modulaire opbouw. Werkwijze & Opties »

De resultaten – Rapportage

U heeft altijd inzicht in de voortgang en resultaten van het onderzoek om blijvend te sturen op uw uitstroom. U krijgt toegang tot een persoonlijk en beveiligd online dashboard. Daarnaast krijgt u per email jaarlijks een schriftelijke rapportage. Desgewenst kunnen onze consultants bij u komen om u gericht advies te geven voor verbetering van de resultaten. Lees meer over wat het uw organisatie oplevert »

Vraag een demo voor het dashboard aan »

Werkwijze van exit analytics
Het exit proces is helder en snel, in 3 stappen:
1 u geeft door wie vertrekt;
2 wij nodigen de vertrekkende medewerker uit voor het exit interview;
3 u krijgt de resultaten op uw online dashboard en in een overzichtelijke rapportage. 

Inzetten van exit analytics kan snel en gemakkelijk, binnen 24 uur kunt u starten. De eerste stap is het gezamenlijk vaststellen van het onderzoeksmodel en de methode. Hiervoor hebben wij een uitgebreid model, opgesteld in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. Deze is volledig modulair zodat we aansluiten bij uw wensen en behoeften. Wij waarborgen de kwaliteit en de data verzameling.
Lees meer over de werkwijze & opties »