Uitstroom

Uitstroom actueel?
Trendonderzoeken in binnen- en buitenland wijzen uit dat 50% van de medewerkers en 77% van de managers van werkgever willen veranderen. De huidige economische situatie weerhoudt hen daar nog van. 

Kosten van uitstroom & verloop
Vertrek van medewerkers kost tijd, geld en energie. Denk maar aan de vervanging en het verlies van belangrijke kennis en ervaring. Ook klantencontacten kunnen onderbroken worden of het relatie netwerk gaat (tijdelijk) disfunctioneren . Gezamenlijk kost dit al snel een half tot anderhalf jaarsalaris.

Voorkom verlies van talent
Om uitstroom van talent te voorkomen is het noodzakelijk om te weten wat de redenen en achterliggen motieven van vertrekkende medewerkers zijn. In de huidige snel veranderende arbeidsmarkt zal exit data als informatiebron bijdragen aan het boeien en binden van medewerkers. De noodzaak voor het behouden van gemotiveerde medewerkers zal steeds groter worden. Het mooie daarvan is dat HR en haar vakgebied de hoofdrolspeler zijn in het aangaan en oplossen van deze uitdaging.

Preventie met exit onderzoek
Veel organisaties en HR professionals zijn zich dan ook bewust van de informatiewaarde van vertrekkende medewerkers. Het lage verlooppercentage en/of tijdgebrek maakt het echter nog niet tot prioriteit. Circa 60% van de organisaties kennen hun verloopcijfer en de echte redenen van personeelsverloop niet. Bijna 70% heeft geen vermoeden wat dit kost. HR afdelingen zijn soms met exit onderzoek bezig, maar als er andere prioriteiten zijn dan gaan die meestal voor, ten koste van structureel onderzoek. Het onderwerp komt weer op de managementagenda als er een beperkt aanbod van personeel is, of als talentvolle medewerkers vertrekken. Het is dan te laat om in te grijpen. U zult weer moeten teruggrijpen op dure maatregelen. 

Waarom medewerkers vertrekken
Personeelsverloop effectief aanpakken kan goed als u structureel onderzoek doet naar de achtergrond, motivatoren en werkelijke redenen waarom medewerkers vertrekken en daarbij hoe zij werkelijk over uw organisatie denken. Welke medewerkers zijn het eerlijkst over uw organisatie? Medewerkers die uw organisatie verlaten! Eén vertrekkende medewerker kan u al vertellen wat alle anderen u nog niet laten weten. Namelijk: waarom medewerkers willen vertrekken. 

Continue en anoniem verzamelen
Om betrouwbare inzichten te krijgen is gebleken dat wanneer medewerkers die ontslag nemen of krijgen een anoniem ´exit interview´ invullen dit het meeste waarde oplevert. U krijgt daarmee inzicht in hoe medewerkers werkelijk over uw organisatie denken. U geeft een positief signaal af aan vertrekkende medewerkers, u laat zien dat uw organisatie betreurt dat de medewerker vertrekt. En u krijgt bijvoorbeeld een duidelijk inzicht in het functioneren en de kwaliteit van het management. Voor meer achtergrond informatie kunt u vrijblijvend de whitepaper aanvragen.