Wat levert het op?

» Meetbare uitstroom informatie
U ontvangt een compleet beeld van de uitstroom binnen uw organisatie. De vertrekredenen en achterliggende motivatoren van uw medewerkers worden inzichtelijk gemaakt. Daarnaast worden vragen over persoonlijke ontwikkeling, arbeidsomstandigheden en management behandeld. Hierdoor krijgt u inzicht in hoe uw medewerkers werkelijk over uw organisatie denken. Ook maken wij de verloopkosten voor u inzichtelijk, per medewerker en per vertrekreden. In één oogopslag ziet u welke kosten gemoeid zijn met welke vertrekreden. U hebt cijfers die tellen en feiten waarop u zich kunt baseren. Het resultaat: overzichtelijke en bruikbare informatie om gericht te kunnen sturen op talent behoud en organisatieontwikkeling, 24/7 voor u beschikbaar.

» Wat biedt exit analytics?
Hieronder ziet u een overzicht van de informatie die exit analytics kan bieden en de vlakken waarop het kan bijdragen aan organisatieverbetering:

Strategische HR informatieManagement informatieOrganisatie verbeteringProces
verbetering
✓ Vertrekredenen en motieven✓ Verloopcijfers✓ Lager verloop en minder kennisverlies✓ Wervingsproces
✓ Push- en pullfactoren✓ Leiderschap✓ Kostenbesparend✓ Selectieproces
✓ Marktkennis en arbeidsmarkt imago✓ Functioneren van afdelingen en teams✓ Signalering knelpunten✓ Inwerktraject
✓ Handvaten voor HR Beleid✓ Inzicht in beleidseffecten✓ Bepalen ontwikkelkansen✓ Opleiding en trainingsbehoefte

» Voordelen exit analytics 

✓ Binden & boeien van (talentvolle) medewerkers
✓ Gericht sturen op organisatieverbetering
✓ Versterken van organisatie imago
✓ Inzicht in verloopkosten
✓ Werkelijke vertrekredenen & motivatoren
✓ Inzicht in trends & knelpunten
✓ Reduceren van verloop & kosten
✓ Actuele management informatie 24/7 beschikbaar
✓ Inzicht in hoe medewerkers werkelijk over uw organisatie denken
✓ Tijdige kennis over te nemen koerswijzigingen in het HR beleid
✓ Koppeling naar andere kennisbronnen mogelijk (bijv. medewerkers onderzoek)
✓ Overzichtelijke rapportage
✓ Binnen één dag starten met een professioneel en betrouwbaar onderzoek


» Klik hier voor een voorbeeld van de resultaten

» Voorbeeld
Hieronder vindt u een fictief voorbeeld hoe data verkregen uit het exit analytics onderzoek gebruikt kan worden.

Na een jaar exit analytics gebruikt te hebben worden de belangrijkste uitkomsten onder de loep genomen. Het blijkt dat er in totaal tien verschillende redenen genoemd zijn voor het verlaten van de organisatie. Van deze vertrekredenen zijn er drie die 70% van het totale verloop verklaren. Nu deze informatie bekend is kan er berekend worden welk geldbedrag gemoeid is met elk van de drie vertrekredenen. Zie onderstaande tabel:

Kosten per vertrekredenKosten voor de oplossing
€ 80.000 voor onvoldoende doorgroeimogelijkheden€ 30.000
€ 17.000   voor te weinig uitdaging in hun baan€ 15. 000
€ 30.000 voor betere woon/werk verhouding bij andere werkgever€ 20. 000

U beschikt over cijfers en feiten die u vertellen op welke vertrekredenen u het best kan inspelen en wat voor u het meest rendabel is. Gericht sturen op uitstroom is zo wel heel eenvoudig. Tevens is dit goed te communiceren naar het management voor het verkrijgen van draagvlak.

Offerte aanvragen | Demo aanvragen | Bel mij terug |